GENIET VAN SUBSIDIE DANKZIJ DE KMO-PORTEFEUILLE

Werk je bij een KMO die in Vlaanderen gevestigd is? Dan kan je gebruikmaken van de kmo-portefeuillesubsidies om een deel van jouw deelname aan onze opleidingen/workshops te financieren. Je kan tot 30% en 7.500 euro per jaar terugbetaald krijgen indien je aanvaard wordt als gebruiker van de KMO-Portefeuille.
Hoeveel % van je inschrijvingsgeld je kan recupereren via de KMO-portefeuille hangt vooral af van de grootte van je organisatie:

  • Kleine bedrijven (< 50 FTE): maximum 30% van de opleiding/workshop wordt gesubsidieerd, met een maximum van 7.500 euro per jaar voor elke kleine organisatie.
  • Middelgrote bedrijven (< 250 FTE): maximum 20% van de opleiding/workshop wordt gesubsidieerd, met een maximum van 7.500 euro per jaar voor elke middelgrote organisatie.

Voor meer informatie en recente updates kan je terecht op de website van de KMO portefeuille.

 

BELANGRIJK: Ben je al geregistreerd als gebruiker? 

Je kan pas gebruik maken van de subsidie indien je geregistreerd bent als gebruiker. Niet iedereen of elk bedrijf kan zich als gebruiker registreren, besef dat wanneer je je inschrijft voor een opleiding en je ervan uitgaat gebruik te kunnen maken van de subsidie. Je registreren als gebruiker neemt tijd in beslag (enkele weken), dus begin er op tijd mee. Pas na registratie als gebruiker kan je de subsidie voor onze trainingen aanvragen en de aanvraag moet voor ons in orde zijn vòòr het begin van de training.

GEREGISTREERD DIENSTVERLENER

Stand Up Company bvba is geregistreerd dienstverlener van de KMO-Portefeuille. Het registratienummer van Stand Up Company bvba  is DV.0228214

De pijler waaronder wij opleidingen aanbieden is  ‘opleiding’

HOE DE KMO-PORTEFEUILLE AANVRAGEN EN JE SUBSIDIES ONTVANGEN?

  1. Het bedrag van de BTW (en dus niet het volledige bedrag!) stort je rechtstreeks aan Stand Up Company bvba (zie betalingsgegevens op de factuur)
  2. Vervolgens dien je een aanvraag in voor de KMO-portefeuille op de website van de Vlaamse Overheid : www.vlaio.be. (Ervan uitgaande dat je reeds geregistreerd bent als gebruiker en goedgekeurd bent) Hier vind je ook een gedetailleerde handleiding onder Subsidies & Financiering -> KMO-portefeuille -> Aanvraagprocedure
  3. Er zal gevraagd worden naar het bedrag van je opleiding. Hier geef je het bedrag exclusief BTW in, dat je op je factuur kan terugvinden.
  4. Wanneer je alle stappen van de aanvraag hebt doorlopen, zal de Vlaamse Overheid je vragen om jouw aandeel (70% van het projectbedrag) op een opgegeven rekeningnummer te storten.
  5. Vervolgens zal de Vlaamse Overheid haar aandeel (30% van het projectbedrag) op diezelfde rekening storten.
  6. Zodra dit gebeurd is, word je hierover per e-mail bericht. Dan moet je nog één keer inloggen om toestemming te geven aan de Overheid om het totaalbedrag door te storten aan Stand Up Company bvba.

BELANGRIJK:

De KMO-wetgeving stelt dat deze aanvraag ten laatste twee weken na de start van de opleiding mag worden ingediend. Rekening houdend met een verwerkingstijd van een paar dagen die de Overheid soms nodig heeft, doe je deze aanvraag best zo snel mogelijk.

Indien je jouw aanvraag laattijdig indient of je eigen aandeel te laat stort, zal de Vlaamse Overheid de subsidie weigeren en blijf je het volledige opleidingsgeld verschuldigd aan Stand Up Company bvba.